Moc strachu

Moc strachu psychosomatický pohled
Napsala Lenka Kobásková Mochnáčová
Odpouštím všechno a všem
o pomoc dělím se s andělem
Archanděl z povzdálí dohlíží
zda -li mou duši nic netíží …
L.K.M.
Není člověka na této planetě, aby neřešil ve svém životě někdy své zdraví. K tomu, abychom lépe pochopili přerůstání stresů do nemoci, je nutné vysvětlit působení strachu. Negativní energie strachu zasahuje oblast ledvin a nadledvin, s touto informací pracuje nejen Tradiční čínská medicína, ale i prastará Astromedicína, dnes moderní psychosomatika. V nadledvinkách na fyzické úrovni vzniká spasmus a dochází ke snížení, nebo vyrušení vylučování hormonů a ty se tak nedostávají do krve v potřebném množství. Tyto hormony jsou životně důležité, to dokazuje ten fakt, že člověku, jenž se nachází ve stavu klinické smrti, jsou v první řadě dodávány hormony nadledvinek.
Nadledvinky jsou v těle umístěny v zadní části třetí čakry ( žlázy s vnitřní sekrecí, které se skládají z oblasti kůry, produkují více jak 40 steroidů a oblasti dřeně, jež produkuje stresové hormony adrenalin a noradrenalin ) a tak souvisí : s mocí a vládnutím a se silou vůle.
Energie vůle se dá rozdělit na : od temene do 3.Th hrudního obratle na energii lásky, od 4Th do 5.Th na lásku a pocit viny, od 6. Th do 12.Th na pocit viny, od 1. L do 5.L bederní páteře na pocit viny a ekonomické problémy, od křížové kosti k prstům nohou na ekonomické potíže.
Symbolický význam nadledvinek je takový, že jsou podřízeny podvěsku mozkovému jako centrála regulace stresu a pohlavního života, reálná tělesná realizace příkazů přicházejících ze shora. Jejich úkolem je zvládat stres / vylučováním kortizonu a noradrenalinu, nebo adrenalinu /, regulují vodní režim, vyměšování kortikoidů jako je aldosteron, produkují pohlavní hormony a aktivně zasahují do proudu života /
Ledviny psychosomaticky představují symbol rovnováhy partnerství, kde by vládla svoboda a nezávislost. Jejich porucha a patologické změny vždy souvisí s nerespektováním těchto principů : s touhou podmanit si druhého bez jakéhokoliv nároku na jeho svobodu, s kritikou a zklamáním, neúspěchem. Vždy se pod tím skrývá strach z opuštění. Strach vlastního ega.

Je dobré si uvědomit, že z každé zkušeností pochází jen dobro a proto je bezpečné „vyrůst“.

Avšak strach jak v přímém, tak v přeneseném smyslu dnes vládne lidstvu a ničí sílu vůle. Jak jistě víme, každý orgán v našem těle má své vědomí. Když mizí vůle, orgán odmítá pracovat. V závislosti na povaze strachu zasahuje různé čakry a různé orgány.
Připomeňme :
čakra souvisí s problémy životní síly
čakra souvisí se sexualitou a plodností
čakra souvisí s problémy moci a vládnutím
čakra souvisí s problémy lásky a vztahů
čakra souvisí s problémy komunikace
čakra souvisí s rovnováhou světa emocí a světa rozumu
čakra souvisí s problémy víry

Mnozí z nás přítomnost strachu v sobě odmítáme, protože nechceme pokládat sami sebe za zbabělého, nebo si myslíme, že strach je pocit, který vzniká při hrozbě fyzického nebezpečí. Bráníme se slovy : já nesmím, nemohu, nevím a za těmito frázemi se ve skutečnosti skrývá strach. Ten, kdo je ochoten nahlédnout do svého nitra sebe sama si může sám uvědomit, kolik je v něm strachu.
Pocity strachu ovlivňují čakry stejným způsobem :
V 1. čakře máme strach o svou životní sílu. Při pomalém průběhu člověk chřadne, upadá do zoufalství a apatie, nic ho nezajímá, tiše uhasíná. Při rychlém průběhu může dojít k náhlé smrti, jelikož se uzavírá hlavní energetický kanál.
V 2. čakře máme strach o svou sexuální stránku a reprodukci. Při pomalém průběhu nám jeho emoce způsobuje snížení sexuální aktivity, neplodnost, celkové snížení svalového tonusu, fyzické nemoci v této oblasti. Při rychlém průběhu se dostavuje pohlavní nemohoucnost a pohlavní choroby.
V 3. čakře bývá strach ze zlého, pohrdavého, jedovatého, závistivého, panovačného člověka, či situace. Při pomalém průběhu se objevují nemoci jater, žaludku, dvanácterníku, sleziny, slinivky. Při rychlém průběhu se objevují stejné nemoci v akutní formě, často doprovázené zvracením, nevolností.
V 4. čakře míváme strach ze ztráty milované osoby. Při pomalém průběhu se objeví chronická onemocnění srdce, plic a prsních žláz. Při rychlém průběhu infarkt, astma, náhlá smrt.
V 5. čakře se skrývá strach z komunikace. Při pomalém průběhu se objevuje onemocnění štítné žlázy, hltanu a hlasivek. Při rychlém průběhu se objeví otok hrtanu, který může končit smrtí.
V 6. čakře je skrytý strach ze zodpovědnosti. Při pomalém průběhu se objevují bolesti hlavy, záněty mozkových blan. Při rychlém průběhu se objeví mrtvice, paralýza nebo smrt.
V 7. čakře bývá uložen strach si důvěřovat. V pomalém průběhu vznikají psychická onemocnění a různé neurózy. V rychlém průběhu se objeví psychózy a všechna psychická onemocnění těžšího charakteru.
Strach může vystupovat i v kombinacích s energiemi různých čaker. Jeho magie je v současnosti obzvlášť silná. Všemožné živelné pohromy, špatné partnerské vztahy, války, trestná činnost, ekonomický chaos, nechráněnost a věštby zasévají do nás neblahé emoce a ty pak vyvolávají proces nemoci.
Proto je důležité si uvědomit, že místo toho, abychom žili ve věčném strachu z budoucnosti z čehokoliv, raději začněme napravovat přítomnost. To se týká i těch, kteří jsou nezaměstnaní, nemocní, staří. Naučme se odpouštět si svůj strach, odpouštět všem těm, kteří dělají špatně druhým, neboť špatné dělá jen ten, komu v duši chybí láska. Podíváme-li se do rodin. Každý může odpustit svým rodičům a opřít se o ně, už jen za to, že nás zplodili. Vyvarovat se jejich hodnocení, neboť tak přetahujeme díl zodpovědnosti z jejich života na sebe. V rodinné hierarchii má každý své místo. Nikdo nemá právo vstupovat do života druhému a soudit. Posílejme lásku všem kolem sebe. Jedině tak může nastat konec násilí u každého z nás.
Ve skutečnosti má strach své kořeny ještě hlouběji – v bezednosti lidského ducha. Duch dle Tčm – shen, který přebývá na světě ve formě člověka tady byl už mnohokrát. V každém svém životě člověk dělal chyby, které neuměl správně vyhodnotit. Jeho duše cítí vinu za to, že nedokázala správně přednést lekci svému tělu. Duch sice ví, že vina jako taková neexistuje, přesto na něj přes podvědomí působí vědomí těla. Duch zakořeněný pocitem viny přichází na Zemi znovu a znovu, aby vykoupil svou vinu. Břemeno viny za učiněné chyby tíží Zemi. Duch cítí, že kvůli jeho chybám se situace na Zemi zhoršuje a tedy ví, že se podílí na chaosu panujícím v daném okamžiku a začíná se strachovat o osud Země, jelikož podle zákona obžalovaných v očekávání rozsudku, ale znamená to, že každý duch nese zodpovědnost za vzrůstání moudrosti Všejednoty, a když tento proces zastaví, důsledky budou globální, zasahující konkrétně i jeho samotného.
Duch člověka ví, že díky jeho chybám nastala na Zemi krize, jeho pocit viny vyvolává strach z budoucnosti. Strach ničí člověka a překáží rozvoji ducha.

Z hlediska tradiční čínské medicíny, jak jsem již na počátku zmínila, ledviny jsou považovány za jeden z nejdůležitějších orgánů těla. Jsou kořenem jin-jangu a ostatních vnitřních orgánů. Jejich emocí je strach. Jsou pramenem života, protože uvnitř ukrývají vrozenou životní sílu – esenci ťing i hmotu, z níž se člověk rodí, žije a plodí dále své potomky. Ledviny považuje Tradiční čínská medicína za prenatální základ, životně důležité místo brány života ming-men – poháněcí jangovou silou, ( ledviny máme dvě, ale ta vpravo je sídlem ming-menu a odpovídá za veškeré duševní a esenciální čchi , u mužů se týká pohlavní esence, u žen dělohy ) patří k nim systém urogenitální, močový měchýř, močová trubice, ale také děloha, kosti, dřeň, mozek, vlasy, uši a konečník. Patří do základního pentagramu a jejich prvkem je voda. Ledviny řídí nádech, nasávání čchi, absorbují dechovou čchi, která musí sestupovat až dolů k nim, jinak by dýchání nebylo plnohodnotné. Pouze za předpokladu dobré spolupráce mezi ledvinami a plícemi se dech stává pravidelným a hlubokým. Přijímají esenci ťing z pěti orgánů zang a šesti orgánů fu a uschovávají ji. V dostatečném množství ji mohou emitovat, pokud orgány zang plně vykonávají své funkce. Prenatální ťing je úzce spojen s postnatálním ťingem žaludku a sleziny. Mají sice různý původ, ale závisí jedna na druhé. Ťing má pro život člověka mimořádně důležitý význam. Rodí se z ní, její kvalita a síla podmiňuje celý další růst organismu, jeho vývoj, zdravotní stav a délku života. Pokud je člověk zdráv, jin-jang jeho ledvin je v rovnováze a vzájemně se ve svých činnostech doplňuje a ovládá. V důsledku různých příčin však tato rovnováha může být narušena a dochází tak k chorobným stavům, což u ledvin jsou většinou stavy prázdnoty jinu a nebo jangu. Ledviny také řídí vodu, tato funkce spočívá v tom, že mají na starosti řízení procesu proměňování a pohyb tekutin od jeho vstupu do těla, až po vylučování.
Čchi ledvin je spjata s ročním obdobím zimy, což znamená, že na jejich čchi nejvíce působí atmosféra tohoto ročního období. Během něho jsou nejvíce náchylné ztratit rovnováhu své čchi, onemocnět. Zejména, když životní styl člověka se odchyluje od souladu s děním v zimním období. V řetězci prvku voda jsou ledviny spjaty se severem, chladem, černou barvou , s tónem „h“ a slanou chutí.
Z hlediska akupunktury shaojinová dráha ledvin má celkem 27 bodů.
Podíváme-li se však na konkrétní akupunkturní body, každá dráha orgánu má související body a s kterými můžeme akupunkturně pracovat v případě postižení strachem. Strach a trauma v těle způsobují ve většině případů nejprve stagnace a vzápětí pokles čchi, později stáze krve. Tyto body zajišťují nápravu v dané dráze a v dráze spřažené a usměrňují tok energie tak, aby naše tělo mohlo dostatečně dobře opět pracovat bez vedlejších výkyvů. Efekty těchto bodů mohou být :
Analgetický ( proti bolesti)
Myostimulační ( stimulující kosterní svaly)
Antiedematozní ( proti otokům)
Myorelaxační ( uvolňující příčně pruhované svalstvo)
Trofotroní ( zlepšení prokrvení tkání)
Pojem krevní stáze se označují patogenní útvary vzniklé zhuštěním, sražením se krve v drahách qi, nebo v cévách mezi organickými tkáněmi a nebo v orgánech, které si udržují kompaktní strukturu a nerozptylují se. Příčina krevní stáze je prázdnota krve, stagnace čchi, chlad v krvi, horko v krvi, poranění a krvácení. Čchi je generálem krve, jangovou hybnou silou, která udržuje složky pohánějící tok krve. V momentě strachu se tento tok začne zpomalovat a vznikají stagnace a zahušťování krve. Čchi se přepravuje v krvi a krev cirkuluje následující čchi.
Citace : „Když potrava, aktivita a odpočinek ztratí svou přirozenou míru, mohou způsobit, že krev se sráží, stagnuje a nehýbe se, a proto stovky onemocnění nejčastěji vznikají v důsledku stagnace krve. “ Zheng-zhi zhun-sheng, 1582 n.l.
Užívané akupunkturní body v případě stresu zahrnující strach, smutek, obavy :
Lu 1 Zhogfu při velkém smutku a strachu, Lu 2 Yumen stavy podmračenosti, LU 5 Chize pro hněvivost, Li 7 Lieque při smutku, a strachu, Lu 9 Taiyuan při strachu, hněvu a zlomyslnosti, Li 2 Erjian při strachu řešit partnerské problémy, Li 3 Sanjian při strachu řešit partnerký trojúhelník, Li 9 Shanglian při strachu a stagnaci, Li 10 Shousanli při strachu a celkové slabosti, Li 13 Shouwuli při strachu z rozhodnutí vymezit si hranice, LI 15 Jiannyu při velkém strachu, který omezí i svalové funkce, Li 17 Tianding uvolní stažené hrdlo, St 1 Chengqi zastavuje pláč a strach, St 8 Touwei zmírňuje bolesti, St 14 Kufang adaptace na stres, St 20 Chengmang při strachu a anorexii, ST 25 Tianshu řeší psychiku, St 30 Qichong při nedostatku lásky, St 31 Biguan při strachu vykročit do života, St 33 Yinshi křeče ve svalech z neschopnosti a strachu vyřešit rodinná témata, St 36 Zusanli ze strachu z létání letadlem, St 39 Xiajuxu při akutním průjmu ze stresu, St 40 Fenglong při strachu, stresu a zablokování s pocitem pecky(globus hystericus) v hrdle spolu s PC 6 Neiguanem, St 43 Xiangu psychický účinek působí na nesnášenlivost hluku, St 45 Lidui strachy, emotivnost, Sp 2 Dadu emoční sebekontrola, St 3 Taibai rovnováha radosti a smutku, koriguje strachy, Sp 6 Sanyinjiao silný účinek při strachu, maniodepresi, Sp 9 Yinlingquan psychické blokády ústící do stagnací a blokád drah, Ht 3 Shao Hai uklidňuje při záchvatech, Ht 5 Tong-li při strachu a bušení srdce, Ht 7 Shenmen strachy, nespavost, rozrušení, Ht 9 Shao Chiny bušení a stres srdce, Si 3 Houxi otevírá otvory ve smyslu duchovní síly, Si 12 Bing Feng křižovatka bodů (Bl, Gb, Te, li) působících na strachy, špatné rozhodování a oddělování potřebného a nepotřebného, Bl 44 Shentang při psychické vyčerpanosti, strachu a depresích, BL 43 Gaohuang stavy totální vyčerpanosti, zranění srdce, Bl 64 Jinggu uvolňuje psychiku, Lr 2 Xiangjian při strachu a stresu, Lr 3 Taichong při strachu a bolesti hlavy, GB 13 Benshen při strachu o své vlastní ego, úzkosti, závist, podezírání, GB 15 Toulingqi při strachu a stresu, uklidňuje, Gv 24 Shenting při duševním onemocnění, velký stres, Cv 6 Qihai ovlivňuje qi a harmonizuje konstituci, CV 8 Shenque ovlivňuje energii a osvobozuje od strachu z rodinných témat, Cv 17 Danzhong odblokovává psychiku, Gv 11 na neklid, strach, obavy a smutek.
Všechny zmíněné body mohou pozitivně ovlivnit stav a psychiku pacienta. Záleží jen za dobře zvolené kombinaci těchto bodů souvisejících s akutnímí, či chronickými potížemi pacientů a jejich následnou léčbou.

Každý, kdo chce být šťastný, musí pracovat sám na sobě. Vyrovnat své emoce tak, aby mu bylo dobře. Žít beze strachu. Jiné východisko není. Život člověka je učení, získávání životních zkušeností a člověk se učí pomocí špatného. Když odpouštíme, můžeme milovat, můžeme být šťastní, zdraví a úspěšní ve všem. Uvědomte si například, když domov nemáme rádi, co se stane? Zahyne. Kdo přináší domů špatné myšlenky, otravuje domácí atmosféru, tomu se domov brzy rozpadne. A nikdo se v něm nemůže cítit svobodně. Lidstvo se bohužel dnes nachází v zajetí vlastních stresů. A proto je důležité vědět, že dokud ve vás sídlí strach, vaše tělo ví, že potřebujete zastrašování a budete se setkávat s lidmi a situacemi, které ve vás budou strach vyvolávat.

Z hlediska astromedicíny spadají ledviny do znamení Vah. Jejich pravzorem je váha života, vyrovnání, s íla protějšku, přizpůsobení, pořádek, mír, rovnováha, odevzdání a láska, ale i strach, neschopnost vlastního životního postoje, svévolnost, ješitnost, váhavost, náladovost, ovlivnitelnost a lenost.
Jejich symbolem je bod klidu při zápolení kolem kruhu. Kotouč vycházejícího Slunce ukazuje na horizontem „božské“, novým protkané spočívá na hmotě. Oba polokruhy v horní části symbolu Vah jsou spojené, překračující práh, který vede k protipólům první zastávky na vývojové cestě.
Pokud ve svém nativním horoskopu při zrození máme konstelaci, v které se aspoň jedna z deseti planet dostala do tohoto znamení, bude předmětem evoluční cesty vypořádat se s energií související s principem planety a principy tohoto znamení. Skrytým úkolem je vždy nalézt rovnováhu a vypořádat se s vnitřními strachy v určitém bodě života. Pokud člověk nepochopí smysl, nebo odmítá svou cestu, dostává sám sebe do nebezpečí, kdy jeho tělo vytěsní problém do tělesné úrovně a on onemocní daným principem a velikostí svého odklonu.

Na závěr bych chtěla napsat ze své praxe, že cesta ke zdraví může vést přes různé techniky a medicíny, které se v rámci svých systémů setkávají vždy v jednom bodě. Tím bodem je pravda. Osvícený člověk dojde dříve do tohoto bodu, pokud má snahu a otevře-li se a na základě hlubokého pochopení srdce, jež je mu strážcem a pomahačem k jeho rozumu. Jedině tak nalezne svou cestou k poznání. Ne nadarmo je srdce nazýváno orgánem lásky a v Tradiční čínské medicíně „císařem“. Přemýšlejme, hledejme, nacházejme, odpouštějme a uzdravujme se. . . vstupujme do vyšších pater.