Poznání

Já ptám se ohně,
vnímáš-li život ve mně
Já ptám se vzduchu,
myslíš-li na mne více doopravdy trochu
Já ptám se země,
stojíš-li navždy pevně u mne
Já ptám se vody,
Zůstaneme-li v srdcích svoji…
Lenka Kobásková Mochnáčová
Back to Top